1.    Definicje

1.1.      Administrator – Verco S.A. z siedzibą w Warszawie, Skwer Kard. S. Wyszyńskiego 5 lok. 6U.

1.2.      Dane osobowe lub Dane – informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.

1.3.      Polityka – Polityka prywatności.

1.4.      RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

1.5.      Serwisy –wydawane przez Administratora serwisy internetowe, do których stosuje się Politykę, udostępniane w domenach internetowych, których listę można znaleźć pod adresem www.verco.pl   

1.6.      Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności opisanych w Polityce.

2.    Przetwarzanie danych w związku z korzystaniem z Serwisów

2.1.      W związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisów Administrator zbiera dane w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych oferowanych usług i funkcjonalności, a także informacje o aktywności Użytkownika w Serwisach. Poniżej zostały opisane szczegółowe zasady oraz cele przetwarzania Danych osobowych gromadzonych podczas korzystania z Serwisów przez Użytkownika. Zakres przetwarzanych danych jest różny w poszczególnych usługach –szczegółowe informacje prezentujemy dla każdej usługi w procesie rejestracji do danej usługi lub w regulaminie serwisu.

3.    Cele i podstawy prawne przetwarzania danych w Serwisie

KORZYSTANIE Z SERWISU

3.1.      Dane osobowe wszystkich osób korzystających z Serwisu (w tym adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies czy innych podobnych technologii), przetwarzane są przez Administratora:

3.1.1.     w celu udostępniana treści gromadzonych w Serwisie oraz świadczenia drogą elektroniczną innych dostępnych w Serwisie usług – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do prawidłowego wykonania umowy, której stroną jest Użytkownik Serwisu (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).

3.1.2.     w celach analitycznych i statystycznych – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług;

3.1.3.     w uzasadnionych okolicznościach także w celu ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ochronie jego praw

3.1.4.     w celach marketingowych Administratora, w szczególności związanych z prezentowaniem reklamy behawioralnej – zasady przetwarzania Danych osobowych w celach marketingowych zostały opisane w sekcji MARKETING. Aktywność Użytkownika w Serwisie, w tym jego Dane osobowe, są rejestrowane w logach systemowych (specjalnym programie komputerowym służącym do przechowywania chronologicznego zapisu zawierającego informację o zdarzeniach i działaniach, które dotyczą systemu informatycznego służącego do świadczenia usług przez Administratora). Zebrane w logach informacje przetwarzane są przede wszystkim w celach związanych ze świadczeniem usług. Administrator przetwarza je również w celach technicznych, administracyjnych, na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa systemu informatycznego oraz zarządzania tym systemem, a także w celach analitycznych i statystycznych – w tym zakresie podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

REJESTRACJA W SERWISIE

3.2.      W niektórych Serwisach Użytkownik może utworzyć konto. Wówczas jest proszony o podanie Danych niezbędnych do jego utworzenia i obsługi. Ponadto, w celu ułatwienia obsługi, Użytkownik może podać dodatkowe Dane – takie Dane można w każdym czasie usunąć. Podanie Danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu założenia i obsługi konta, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości założenia konta. Podanie pozostałych Danych jest fakultatywne.

3.3.      W związku z założeniem i obsługą konta Administrator przetwarza Dane w następujących celach: 

3.3.1.     w celu świadczenia usług związanych z prowadzeniem i obsługą konta w Serwisie – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), a w zakresie Danych podanych fakultatywnie – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO); 

3.3.2.     w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności użytkowników w Serwisie i sposobu korzystania z konta, a także ich preferencji, w celu poprawy stosowanych funkcjonalności; 

3.3.3.     w uzasadnionych przypadkach – w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na ochronie jego praw; 

3.3.4.     w celach marketingowych – zasady przetwarzania Danych osobowych w celach marketingowych zostały opisane niżej w sekcji MARKETING. 

FORMULARZE KONTAKTOWE

3.4.      Administrator zapewnia możliwość skontaktowania się z nim przy wykorzystaniu elektronicznych formularzy kontaktowych dostępnych w Serwisach. Skorzystanie z formularza wymaga podania Danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe. Ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości obsługi zgłoszenia. Podanie pozostałych Danych jest fakultatywne. 

3.5.      Dane osobowe podane w formularzu są przetwarzane: 

3.5.1.     w celu identyfikacji nadawcy oraz załatwienia sprawy opisanej w formularzu – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a w zakresie Danych podanych fakultatywnie – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO); 

3.5.2.     w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na prowadzeniu statystyk spraw zgłaszanych przez użytkowników za pośrednictwem Serwisu, m.in. w celu doskonalenia funkcjonalności Serwisu. 

FORMULARZE ZGŁASZANIA DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH I INCYDENTÓW Z WYROBEM MEDYCZNYM

3.6.      W niektórych Serwisach Administrator udostępnia formularze zgłaszania działań niepożądanych i incydentów z wyrobem medycznym. Szczegółowe informacje na temat zasad przetwarzania Danych w związku ze zgłoszeniem działań niepożądanych lub incydentów z wyrobem medycznym znajdują się na stronie: https://verco.com.pl/wp-content/uploads/2021/07/RODO-klauzule-informacyjne-www-06.2021.pdf.

KORESPONDENCJA E-MAILOWA I TRADYCYJNA

3.7.      W przypadku kierowania do Administratora za pośrednictwem poczty e-mail lub tradycyjnej korespondencji Dane osobowe zawarte w tej korespondencji są przetwarzane wyłącznie w celu komunikacji i rozwiązania sprawy, której dotyczy korespondencja.

3.8.      Podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na prowadzeniu korespondencji kierowanej do niego w związku z jego działalnością gospodarczą.

3.9.      Administrator przetwarza jedynie Dane osobowe istotne dla sprawy, której dotyczy korespondencja. Całość korespondencji jest przechowywana w sposób zapewniający bezpieczeństwo zawartych w niej Danych osobowych (oraz innych informacji) i ujawniana jedynie osobom upoważnionym.

KONTAKT TELEFONICZNY

3.10.   W przypadku kontaktowania się z Administratorem drogą telefoniczną Administrator może żądać podania Danych osobowych tylko wówczas, gdy będzie to niezbędne do obsługi sprawy, której dotyczy kontakt. Podstawą prawną jest w takim wypadku prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na konieczności rozwiązania zgłoszonej sprawy związanej z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą.

4.      Marketing

4.1.      Administrator może przetwarzać Dane osobowe Użytkowników w celu realizowania działań marketingowych, które mogą polegać na:

4.1.1.     wyświetlaniu Użytkownikowi treści marketingowych, które nie są dostosowane do jego preferencji (reklama kontekstowa);

4.1.2.     wyświetlaniu Użytkownikowi treści marketingowych odpowiadających jego zainteresowaniom (reklama behawioralna);

4.2.      W celu realizowania działań marketingowych Administrator w niektórych przypadkach może wykorzystywać profilowanie. Oznacza to, że dzięki automatycznemu przetwarzaniu danych Administrator dokonuje oceny wybranych czynników dotyczących Użytkowników w celu analizy ich zachowania lub stworzenia prognozy na przyszłość. Pozwala to na lepsze dopasowanie wyświetlanych treści do indywidualnych preferencji i zainteresowań Użytkownika.

REKLAMA KONTEKSTOWA

4.3.      Administrator  może przetwarzać Dane osobowe Użytkowników dla celów marketingowych w związku z kierowaniem do Użytkowników reklamy kontekstowej (tj. reklamy, która nie jest dopasowana do preferencji Użytkownika). Przetwarzanie Danych osobowych odbywa się wówczas w związku z realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

REKLAMA BEHAWIORALNA

4.4.      Administrator oraz jego zaufani partnerzy mogą przetwarzać Dane osobowe Użytkowników, w tym Dane osobowe gromadzone za pośrednictwem plików cookies oraz innych podobnych technologii, dla celów marketingowych w związku z kierowaniem do Użytkowników reklamy behawioralnej (tj. reklamy, która jest dopasowana do preferencji Użytkownika). Przetwarzanie Danych osobowych obejmuje wówczas także profilowanie Użytkowników.

5.    Pliki cookie oraz podobna technologia

5.1.      Pliki cookie to małe pliki tekstowe zapisywane na urządzeniu Użytkownika, gdy korzysta z serwisów internetowych. Zapamiętują m.in. jego wizytę i ustawienia. Pełnią rozmaite funkcje, ale Administrator wykorzystuje je przede wszystkim, aby umożliwić Użytkownikowi dostęp do Serwisu i ułatwić mu korzystanie z usług dostępnych w Serwisie.

5.2.      Administrator używa plików cookie również w celach analitycznych i marketingowych, jednak wyłącznie wtedy, gdy Użytkownik wyrazi na to zgodę na bannerze cookies, który wyświetla się w Serwisie. Zgodę tę można wycofać w każdym momencie za pomocą pływającego przycisku „ZARZĄDZAJ COOKIES”.

5.3.      Pliki cookie dzieli się na stałe i sesyjne – w zależności od tego, jak długo są przechowywane, oraz na niezbędne i opcjonalne – w zależności od celów, dla których są wykorzystywane.

STAŁE I SESYJNE PLIKI COOKIE

RODZAJ

OPIS

Sesyjne pliki cookie

Niektóre cookies są plikami tymczasowymi, przechowywanymi do czasu wylogowania, opuszczenia strony lub wyłączenia przeglądarki internetowej. Tego rodzaju cookies pomagają Administratorowi analizować ruch sieciowy, umożliwiają identyfikację i rozwiązywanie problemów technicznych oraz łatwiejsze poruszanie się po Serwisie.

„Stałe” pliki cookie

„Stałe” pliki cookie przechowywane są przez czas określony w ich parametrach lub do czasu usunięcia ich przez Użytkownika. Pomagają Administratorowi zapamiętać ustawienia i preferencje Użytkownika, aby uczynić jego kolejną wizytę wygodniejszą (np. nie będzie musiał ponownie wpisywać danych logowania).

NIEZBĘDNE I OPCJONALNE PLIKI COOKIE

RODZAJ

OPIS

Niezbędne pliki cookie

Te pliki cookie są instalowane, aby zapewnić dostęp do Serwisu i jego podstawowych funkcji, nie wymagają zatem zgody Użytkownika. Bez niezbędnych plików cookie Administrator nie mógłby świadczyć Użytkownikowi usług w ramach Serwisu.

Opcjonalne pliki cookie

Z tych cookies Administrator korzysta wyłącznie wtedy, gdy Użytkownik się na to zgodzi. Mogą one służyć np. do realizacji celów analitycznych i reklamowych Administratora.

 

5.4.      Szczegółowe cele wykorzystania plików cookie opisano na bannerze cookies, który wyświetla się, gdy Użytkownik po raz pierwszy odwiedza Serwis, a później jest dostępny za pomocą pływającego przycisku „ZARZĄDZAJ COOKIES”.

5.5.      W Serwisie wykorzystywane są pliki cookie Administratora oraz jego zaufanych partnerów. Na bannerze cookies można znaleźć informacje o zaufanych partnerach Administratora. Szczegółowe informacje o tym, jak przetwarzają oni dane Użytkownika, można znaleźć w ich politykach prywatności.

ZAUFANI PARTNERZY ADMINISTRATORA

RODZAJ

OPIS

Dostawcy usług analitycznych

Administrator współpracuje z dostawcami usług i narzędzi analitycznych, np. Google Analytics, aby lepiej zrozumieć, jak działa Serwis.

Partnerzy reklamowi

Partnerzy reklamowi Administratora, np. Adform, mogą używać cookies reklamowych, aby wyświetlać Użytkownikowi reklamy, które mogą go interesować. Mierzą też efektywność reklam w Serwisie.

Wtyczki serwisów społecznościowych

Za pomocą przycisków „Udostępnij” Użytkownik może udostępnić treści w serwisach społecznościowych (np. Facebook) pod warunkiem, że jest zalogowany w tych serwisach. Ich właściciele mogą być w stanie połączyć aktywność Użytkownika w Serwisie z jego kontem w ich portalach. W pewnym zakresie może dochodzić do współadministrowania danymi Użytkownika przez Administratora i te podmioty.

ZARZĄDZANIE USTAWIENIAMI COOKIES

5.6.      Użytkownik może zarządzać ustawieniami dotyczącymi plików cookie za pomocą bannera cookies. Administrator udostępnia mu Serwis zgodnie z tymi ustawieniami. Banner cookies pozwala Użytkownikowi:

5.6.1.     pozyskać szczegółowe informacje na temat plików cookie, które Administrator wykorzystuje w Serwisie, oraz na temat zaufanych partnerów Administratora;

5.6.2.     wyrazić lub wycofać zgodę na wykorzystanie opcjonalnych plików cookie przez Administratora i jego zaufanych partnerów.

5.7.      Banner cookies wyświetla się, gdy Użytkownik po raz pierwszy odwiedza Serwis, i zapamiętuje jego zgody. Użytkownik może w każdej chwili wprowadzić zmiany w swoich ustawieniach za pomocą pływającego przycisku „ZARZĄDZAJ COOKIES”.

5.8.      Użytkownik może zarządzać plikami cookie również przez zmianę ustawień przeglądarki. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć pod poniższymi linkami.

PRZEGLĄDARKA

LINK

Internet Explorer

https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Microsoft Edge

https://support.microsoft.com/pl-pl/microsoft-edge/usuwanie-plik%C3%B3w-cookie-w-przegl%C4%85darce-microsoft-edge-63947406-40ac-c3b8-57b9-2a946a29ae09

Mozilla Firefox

http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka

Google Chrome

http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647

Opera

http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html

Safari

https://support.apple.com/kb/PH5042?locale=en-GB

 

5.9.      Niektóre pliki cookie są niezbędne do funkcjonowania Serwisu, dlatego zmiana ustawień przeglądarki może sprawić, że część usług nie będzie działać poprawnie, a nawet uniemożliwić Użytkownikowi korzystanie z Serwisu.

 

6.    Okres przetwarzania Danych osobowych

6.1.      Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Okres przetwarzania danych może także wynikać z przepisów, gdy stanowią one podstawę przetwarzania. W przypadku przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora – np. do celów analitycznych i statystycznych – dane przetwarzane są przez okres umożliwiający realizację tego interesu lub do zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych. Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, dane przetwarzane są do jej wycofania. Gdy podstawę przetwarzania stanowi niezbędność do zawarcia i wykonania umowy, dane są przetwarzane do momentu jej rozwiązania.

6.2.      Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

6.3.      Dane zebrane za pośrednictwem niezbędnych plików cookie są przechowywane do upływu żywotności poszczególnych plików cookie wskazanej na bannerze cookies. Informacje zebrane za pomocą opcjonalnych plików cookie są przechowywane do upływu ich żywotności lub do momentu, w którym Użytkownik wycofa zgodę lub usunie plik cookie z urządzenia.

7.    Uprawnienia Użytkownika

7.1.      Użytkownikom, których dane dotyczą, przysługują następujące prawa:

7.1.1.     Prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych – na tej podstawie Administrator przekazuje osobie fizycznej zgłaszającej żądanie informację o przetwarzaniu danych, w tym przede wszystkim o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym ujawniane, i planowanym terminie usunięcia danych.;

7.1.2.     Prawo uzyskania kopii danych – na tej podstawie Administrator przekazuje kopię przetwarzanych Danych dotyczących osoby fizycznej zgłaszającej żądanie. Administrator nie zrealizuje takiego żądania, jeżeli naruszyłoby to obowiązek zachowania tajemnicy radcy prawnego lub tajemnicy adwokackiej;

7.1.3.     Prawo do sprostowania – Użytkownicy mogą zażądać poprawienia swoich danych osobowych, jeśli są one niepoprawne, a także do uzupełnienia niekompletnych danych. Jeśli Użytkownicy posiadają konto w serwisie, mogą samodzielnie edytować swoje dane osobowe.

7.1.4.     Prawo do usunięcia danych – na tej podstawie można żądać usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane;

7.1.5.      Prawo do ograniczenia przetwarzania – w razie zgłoszenia takiego żądania Administrator  zaprzestaje  wykonywania  operacji  na  Danych  osobowych – z wyjątkiem  operacji,  na  które  wyraził  zgodę  Podmiot  danych  – oraz ich przechowywania, zgodnie z przyjętymi zasadami retencji lub dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania danych (np. zostanie wydana decyzja organu nadzorczego zezwalająca na dalsze przetwarzanie danych). .

7.1.6.     Prawo do przenoszenia danych – na tej podstawie – w zakresie, w jakim dane przetwarzane w sposób zautomatyzowany w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą – Administrator wydaje dane dostarczone przez osobę, której one dotyczą, w formacie pozwalającym na odczyt danych przez komputer. Możliwe jest także zażądanie przesłania tych danych innemu podmiotowi, jednakże pod warunkiem, że istnieją w tym zakresie techniczne możliwości zarówno po stronie Administratora, jak również wskazanego podmiotu.

7.1.7.     Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych – osoba, której dane dotyczą, może w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych w celach marketingowych, bez konieczności uzasadnienia takiego sprzeciwu. 

7.1.8.     Prawo sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania danych – osoba, której dane dotyczą, może w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora (np. dla celów analitycznych lub statystycznych). Sprzeciw w tym zakresie powinien zawierać uzasadnienie oraz podlega ocenie Administratora;

7.1.9.     Prawo wycofania zgody – jeśli dane przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody, Podmiot danych ma prawo wycofać ją w dowolnym momencie, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem;

7.1.10.  Prawo do skargi – w przypadku uznania, że przetwarzanie Danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony Danych osobowych, Podmiot danych może złożyć skargę do organu nadzorującego przetwarzanie Danych osobowych, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu Podmiotu danych, jego miejsce pracy lub miejsce popełnienia domniemanego naruszenia. W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. .

7.2.      Wniosek dotyczący realizacji praw podmiotów danych można złożyć:

7.2.1.     w formie pisemnej na adres: Verco S.A.  ul. Skwer Kard. S. Wyszyńskiego 5 lok. 6U,  01-015  Warszawa lub drogą e-mailową na adres: daneosobowe@verco.pl

7.3.      Odpowiedź na wniosek zostanie udzielona w ciągu miesiąca od jego otrzymania. W razie konieczności przedłużenia tego terminu Administrator poinformuje wnioskodawcę o przyczynach takiego przedłużenia.

7.4.      Odpowiedź będzie udzielana na za pośrednictwem wskazanego przez Użytkownika kanału komunikacji: listownie lub na adres e-mail, z którego przesłano wniosek.  

8.    Odbiorcy danych

8.1.      W związku z realizacją usług Dane osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych i agencjom marketingowym (w zakresie usług marketingowych).  

8.2.      Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

9.    PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EOG

9.1.      Poziom ochrony Danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) różni się od tego zapewnianego przez prawo europejskie. Z tego powodu Administrator przekazuje Dane osobowe poza EOG tylko wtedy, gdy jest to konieczne, i z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony, przede wszystkim poprzez:

9.1.1.     współpracę z podmiotami przetwarzającymi Dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej dotycząca stwierdzenia zapewnienia odpowiedniego stopnia ochrony Danych osobowych;

9.1.2.     stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską;

9.1.3.     stosowanie wiążących reguł korporacyjnych, zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy.

9.2.      Administrator zawsze informuje o zamiarze przekazania Danych osobowych poza EOG na etapie ich zbierania.

9.3.      Użytkownik może uzyskać kopię informacji o zabezpieczeniach, które Administrator stosuje przy przekazywaniu danych poza EOG, kontaktując się poprzez adres e-mail daneosobowe@verco.pl.

10. Bezpieczeństwo Danych osobowych

10.1.   Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny – zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator dba o to, by wszystkie operacje na Danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników.

10.2.   Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.

11. Dane kontaktowe

11.1.      Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez adres e-mail biuro@verco.com.pl lub adres Verco S.A.  ul. Skwer Kard. S. Wyszyńskiego 5 lok. 6U, 01-015 Warszawie,  

11.2.   Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail daneosobowe@verco.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych.

12. Zmiany Polityki prywatności

12.1.   Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.

12.2.   Aktualna wersja Polityki została przyjęta i obowiązuje od 1.09.2023 r.